דף הבית אודות בלוג מאמרים לרכישת הספר החדש הר הבית כהלכה

דרשתי קרבתך בהר קדשך

ערכה לעולה להר הבית מתוך הספר הר הבית כהלכה:
מפה
המבארת את המקומות המותרים בכניסה.
+ מדריך הלכות ובו פירוט הלכות העלייה להר הבית.

הורד בחינם את הערכה ישירות למייל האישי שלך

השליחות שלנו

בחסד ה' עלינו, לפני כחמישים שנה במלחמת 'ששת הימים', זכינו לשוב למקום המקדש בניסים ונפלאות, ולב כל ישראל נרגש ורתת בשעה שנשמעה הקריאה – 'הר הבית בידינו'.ככאשר שבנו להר הבית, שאלות גדולות ניצבו מולנו:ש

האם ישנה משמעות לכך ששבנו להר הבית? האם נדרשת מאתנו פעולה מעשית, או שמא מן הראוי להתרחק ממקום הקודש עד ביאת משיח צדקנו? האם מותר היום לעלות להר הבית? האם כיום כאשר בית המקדש חרב ישנם מצוות שמקיימים בעלייה להר הבית?ב

הלימוד בסוגיות הנוגעות לגאולת ישראל ולבניין המקדש, מעיד על ציפייה אמתית לישועת ישראל, כפי שכתב מרן ה'חפץ חיים': "אמרו חז"ל (שבת לא), בשעה שמכניסין אדם לדין שואלין אותו, נשאת ונתת באמונה? קבעת עיתים לתורה? ציפית לישועה?כ...אם באמת מצפין אנו לישועה במהרה ומחכין בכל יום שיבוא, הלוא היינו מכינין עצמינו בלימוד הלכות האלה, שבבא זמן הישועה יידרש לנו הלכה למעשה...לשאילו בא מבשר נאמן לישראל שבזמן קרוב תהיה הגאולה, בוודאי היו מזדרזין אלפי רבבות מישראל ללמוד ההלכות השייכות לקרבן ולמקדש, בעבור שאז כל הדינים נוהגים למעשה. לא מיבעי לכהנים, אלא אף לישראלים כגון אכילת קדשים וביאת המקדש ששייך לכולם, ובפרט לעניין קרבן פסח שחייבה התורה בעונש כרת אם ימנע מלעשותו". עכ"ל הקדוש.כ

עתה נשיב אל לבנו, אם אמר זאת ה'חפץ חיים' בדורו, על אחת כמה וכמה בדורנו, שזכינו לשוב למקום המקדש ממש והר הבית בידינו, הרי שחובה גדולה ורבה מוטלת עלינו ללון לעומקה של הלכה בנושא הר הבית והמקדש. שמחה מיוחדת יש בעיסוק בנושא זה, שכבר בעצם העיסוק בו, אנו זוכים ומקיימים את המצווה "ציון היא דורש אין לה" - 'מכלל דבעיא דרישה'.ע

מתוך המבוא לספר הר הבית כהלכה

סרטונים ומאמרים נבחרים ממחבר הספר הר הבית כהלכה

הספר "הר הבית כהלכה"

אחת הסוגיות ההלכתיות המרתקות והטעונות ביותר בעת הזאת היא סוגיית העלייה להר הבית. 

בספר 'הר הבית כהלכה' פורש המחבר לפנינו ברור הלכתי מקיף, פרי מחקר של שנים, ובו הוא מפרט את השיטות השונות בנושא העלייה להר הבית, מביא מקורות חשובים אשר אינם ידועים לציבור ומבאר בהרחבה וללא משוא פנים את צדדי האיסור וההיתר
לחץ לרכישת הספר הר הבית כהלכה

חוברת "לשכנו תדרשו"

חזרנו אל מקום בית הבחירה חלום של אלפיים שנות גלות התגשם כמעט

האם מותר היום לעלות להר הבית? כיצד פסקו גדולי ישראל לאורך הדורות בשאלה גדולה זו? איזו משמעות יש לעובדה ששבנו להר הבית עוד לפני בניין בית המקדש? חוברת הלכתית מקיפה בנושא הר הבית
להורדה בחינם PDF לרכישת החוברת המודפסת

סדנה אינטרנטית -  'שיוויתי המקדש לנגדי תמיד' 

ישנה חשיבות מיוחדת לשים ליבנו וללמוד מענייני המקדש  וקודשיו כדי לקרב את הגאולה בסדרה של 5 שיעורים קצרים.

הכנס פרטים ותוכל ללמוד בחינם על הנושא.

Close

50% הושלם

הורדת חוברת לשכנו תדרשו

הכנס פרטים וקבל קובץ להורדה בחינם ישירות לדוא"ל שלך